Al dat is

b346fca2-6a58-4f72-8710-861285985be1

[português]  [English]

Over het doel van meditatie zijn bibliotheken vol geschreven. Heel in het kort zou ik het zo definiëren:

Het ervaren van de volledige verbondenheid met alles wat er is.

Dat klinkt misschien vaag, want wat is dan “alles wat er is”?

Letterlijk betekent het: alles wat er is. Dus alles wat je met je zintuigen kunt waarnemen en “alles” dat je niet kunt waarnemen met je fysieke zintuigen. Dat tweede “alles” is overal waar jij normaalgesproken leegte waarneemt.

Heel vroeger konden de mensen dat. Gewoon, omdat we natuur zijn en de natuur in ons zit. Nu is dat anders. Ik zie heel veel mensen die niet tevreden zijn met hun leven. Ze zijn somber, gehaast, willen altijd iets dat een ander heeft of zijn bang te verliezen wat ze hebben en er is altijd iets te klagen over de gezondheid.

Een ding is zeker. We leven in een spannende tijd waarin het denken bijna 24 uur per dag gevoed kan worden. Een onafgebroken stroom van informatie komt via het scherm over je heen. Informatie die zo vluchtig is als gas en je steeds dieper het scherm in trekt. Het gevolg is dat de diepgang verdwijnt – dus het je eigen maken van informatie, zeg maar kennis ervaren en daarmee omzetten in wijsheid. En, door het stapelen van al die snelle weetjes, val je ongemerkt in slaap of word je eigenlijk steeds dommer. Heel langzaam verander je in een robot.

Weet je eigenlijk nog dat je een lichaam hebt? Weet je nog dat je leeft? Bij gebrek aan contact met je eigen natuur en met alles wat er is, ligt somberheid en ontevredenheid op de loer. En die gevoelens ontstaan door je eigen onbewuste manier van leven.

Het is volgens mij in deze tijden broodnodig om te ervaren dat je een belangrijke schakel bent in je omgeving en in het grote geheel. Die verbinding ervaren geeft je een impuls en een basis om voluit te kunnen leven en om tevredenheid op alle vlakken te ervaren. Dan weet je dat iedere beweging die je maakt een gevolg heeft voor de wereld. Dat ieder woord uit jouw mond effect heeft in de wereld. Het maakt je bedachtzaam op jezelf, het verbindt je met de ander op een niveau dat je nog niet kende en zo groeit jouw verbondenheid met alles wat er is.

Om ons op weg te helpen heb ik zondag drie meditaties gedaan van elk zo’n 20 minuten.

De eerste leidde naar het ervaren van je lichaam. De tweede richtte zich op de bewustwording van je denken en de derde leidde naar het maken van contact met alles om je heen. Met al je zintuigen in actie. De laatste intentie was het ervaren van alles tegelijkertijd.

Het was mooi! Hoe groter de groep, hoe sterker de ervaring van verbondenheid met alles wat er is. Dank jullie wel!

De volgende tweede zondag van de maand – 13 oktober – gaan we verder oefenen. Je bent van harte welkom mee te doen.

%d bloggers like this: