Een buitenkansje

Germinar … Ontkiemen

[português] [English]

Astrologie was tot aan het einde van de Middeleeuwen (1500) een even zo belangrijke studie als astronomie. Beide studies waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Isaac Newton bijvoorbeeld had een uitgebreide bibliotheek met astrologische werken. Pas bij de opkomst van de natuurwetenschappen ontstond een langzame scheiding. Astrologie werd benoemd als occulte wetenschap en astronomie als moderne wetenschap. Sindsdien zit astrologie over het algemeen in het hoekje van de zwevers.

Ik vraag me af of de oude Babyloniërs, Egyptenaren, Grieken en Romeinen (om maar een paar volkeren te noemen) zich bezig zouden hebben gehouden met astrologie als het geen enkele waarde voor het leven van de mens zou hebben. Zelfs voor de Kelten en waarschijnlijk ook andere volkeren van alle tijden speelde astrologie een grote rol.

Zelf ben ik niet van de dagelijkse voorspellingen in krant- of weekbladen of op internet. Wel hecht ik waarde aan de geboortehoroscoop en de invloed van de stand van de planeten op de aarde en dus op de mensen. Om op de hoogte te blijven vanaf de zijlijn – ik studeer niets in die richting – volg ik een astrologe die helder en duidelijk uitleg geeft over de stand van zaken. Haar naam is Barbara Goldsmith.

Ze trok mijn aandacht omdat ze vertelt over de zonsverduistering die op komst is op 2/3 juli. Al dat soort grote gebeurtenissen versterken de energieën waarmee de planeten, de maan en de zon, de aarde beïnvloeden. Deze gebeurtenissen zijn buitenkansjes waar wij als mensen bewust gebruik van kunnen maken. Als je maar weet wanneer en hoe. Dat leer ik.

Deze zonsverduistering biedt de gelegenheid om nieuwe zaden te planten. Natuurlijk kan dat op ieder moment van het jaar en nu is de kans groot dat die zaden heel snel ontkiemen want bij deze standen werken de energieën als pokon.

Wat wil je zaaien?

Wees proactief en maak een lijst van wat je graag wilt dat er gebeurt in je leven, wat je wilt hebben en wat je wilt zien in de wereld. Dat kost misschien wat tijd. Denk er zorgvuldig over na. Stop die lijst dan in envelop en bewaar die zorgvuldig. Maak hem dan over een jaar open en zie welke zaadjes er zijn uitgekomen.

Veel succes met het maken van die lijst en tot in een van de yogalessen deze week!

%d bloggers like this: